Sveti red ali duhovniško posvečenje

Odločitev za Bogu posvečeno življenje, kot redovnik, redovnica ali duhovnik, ni zgolj odločitev za neki poklic, kot se npr. odločim, da bom postal pilot ali zdravnica. Za takšno odločitev je potreben predhodni božji klic. To pomeni, da človek v svojem življenju, v svoji notranjosti … prepozna, da ga Bog kliče v posvečeno življenje. Tisti, ki zberejo pogum in odgovorijo klicu ter postanejo redovniki ali redovnice, se Bogu posvetijo z redovnimi zaobljubami. Tisti, ki pa jih Bog kliče v duhovniško službo, po škofovih rokah prejmejo zakrament svetega reda, oziroma mašniško posvečenje. Kot duhovniki v moči tega zakramenta nato tudi sami podeljujejo zakramente: krst, evharistija in bolniško maziljenje.