Prvo sveto obhajilo

Katoliška Cerkev pozna tri zakramente uvajanja v krščanstvo: krst, birmo in sveto obhajilo. Priprava na prvo sveto obhajilo traja tri leta, ko otrok obiskuje verouk. Pri tem se pripravi tudi na zakrament pokore ali spovedi. Za krstom je otrok najprej deležen zakramenta spovedi in nato zakramenta svete evharistije (svetega obhajila). Otrok se mora zavedati in verovati, da je pod podobo hostije navzoč živi Jezus. 

Slovesnost prvega svetega obhajila v naši župniji je na eno od nedelj v mesecu maju.