2.
VELIKONOČNA
BELA – NEDELJA
11. april 2021
06.45
Za žive in + farane
08.00
Za + Divjak Franca in sinova
10.00
10.00
Za + Apolonijo in Franca Cmour, Ivana in Ivanko Divjak
Za + Matija in Marijo ter + iz družine Vok
 
PONEDELJEK
12. april
  
06.45
Za + Janeza, Terezijo in Ireno Ploj iz Čermljenšaka
06.45
Za + Alojzijo Merzel
 
TOREK
13. april
 
 06.45
Za + Jožefo Ploj-Breznik
06.45
Za + družino Visočnik in za zdravje ter p.n.
 
SREDA
14. april
 
06.45
Za + Karla Druzovič
06.45
Za dobrotnike in samostansko družino
 
ČETRTEK
15. april
 
 06.45
Za + Jančar Dušana
06.45
Za + Elizabeto in Maksa Dvoršak
 
PETEK
16 april
 
6.45
Za + Slavico Knuplež
06.45
Za + Bauman Damjana
 
SOBOTA
17. april
 
06.45
Za + Feliksa Dvoršak, obl., Ido, svaka Marjana in vse + Plojeve
06.45
Za + Marijo Terezijo Čuček, Karla in Albina

3.
VELIKONOČNA NEDELJA
18. april 2021
06.45
Za žive in + farane
08.00
Za + brata Stanka in + iz družine Breznik
10.00
Za + Justino in Petra Šenekar ter  + Žekšove