25.

NEDELJA

med letom

20. september 2020

O6.45

Za žive in + farane

08.00

Za + Roškar Vlada, obl. in Terezijo

10.00

Za + Šuta in Plojeve

Za + Marijano Gungl

PONEDELJEK

21. september

 

 

06.45

Za + Marijo Peserl in Ivana

06.45

Za + Dvoršak Karla

TOREK

22. september

 

 

06.45

Za + Maksa in Elizabeto Dvoršak

06.45

Za + Marijo Ploj

SREDA

23. september

 

 

06.45

Za vse žive in + Švarc – Šlebinger in Velikonja

06.45

Za + Kristino Strajnšak

ČETRTEK

24. september

 

 

06.45

Za + Pavlas Ivana in 2 + starše

06.45

Za + Štefko Kozar

PETEK

25. september

 

 

06.45

Za + Marjeto Ketiš, obl., brate in sestre

06.45

V zahvalo za božje varstvo

SOBOTA

26. september

 

 

06.45

Za Franca, obl. in sorodnike Ploj

06.45

Za + Polič Franca in Katarino

26.

NEDELJA

med letom

jesenska kvatrnica

27. september 2020

06.45

Za  žive in + farane

08.00

Za + Sužnik Franca, obl. in 2 + starše

10.00

Za + Novak Jožefa in Marino Vidmar

Za + Marijo Selinšek