34.

            NEDELJA

       Kristusa Kralja                  vesoljstva

      22. november 202

06.45

Za žive in + farane

08.00

Za  brate laike OFM

10.00

Za + Franca in Apolonijo Cmour

        PONEDELJEK

        23. november

 

06.45

Za +Antona Žuna, obl. in Dragico

06.45

Za + Magdaleno Šenekar

              TOREK

        24. november

 

06.45

Za + Stiper Jožefa

06.45

Za + Štefko-Gajo Kozar

              SREDA

        25. november

 

06.45

Za + Pahler Franca in sorodnike

06.45

Za + Žmavc Marjana

           ČETRTEK

        26. november

 

06.45

V zahvalo ob 80-letnici rojstva

0645

Za + Jančar Dušana

              PETEK

       27 november

 

06.45

Za + Emico Hojs

06.45

Za + Gungl Ernesta

           SOBOTA

      28. november

 

06.45

Za + Marijo Perko, obl., Jožefa, Ernesta, Martina, Heleno in Branka

06.45

Za + Petek Martina, obl.

                   1.

 ADVENTNA NEDELJA

    29. november 2020

06.45

Za žive in + farane

08.00

Za + Hojs Andreja in Emico

10.00

Za +moža Žitek Antona in za zdravje