5.

POSTNA -TIHA

NEDELJA

26. marec 2023

06.45 Za žive in + farane
08.00 Za + Alojzijo Merzel
10.00 Za + Petra in Justino Šenekar in + Žekšove
 

PONEDELJEK

27. marec

 
06.45 Za + Janeza Cmoura
06.45 Za + Ljudmilo Mihelič
 

TOREK

28. marec

   
06.45 Za + Frido Ketiš
06.45 Po namenu s. Klare
 

SREDA

29. marec

   
06.45 Za + Ivana in Angelo Fekonja
06.45 Za + Feliksa Kranerja
 

ČETRTEK

30. marec

   
06.45 Za + Franca Lasbaherja
06.45 Po namenu Tadeje
 

PETEK

31. marec

   
06.45 Za + Antona Vidoviča obl. in + Vidovičeve
06.45 Za zdravje po namenu Ivana
 

SOBOTA

01. april

 

   
06.45 Za + Marijo Kocbek 1. obl.
06.45  Za + Janeza obl. in Marijo Selinšek
 

CVETNA

NEDELJA

02. april 2023

 

06.45 Za žive in + farane
08.00 Za + Antona obl. in Ano Šlebinger
10.00 Za + Slav ka Družovec