Sv. Bernard o molitvi rožnega venca

Molitev rožnega venca začnemo s križem: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sledi »apostolska« veroizpoved: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega,… Nato molimo Oče naš in Zdrava Marija – za zadnjo besedo zdravamarije »…Jezus« povemo vsakič eno prošnjo določenega dela rožnega venca (npr. pri veselem delu je 1. prošnja »ki nam poživi vero«) ter nadaljujemo s Sveta Marija. Po  Slava Očetu in Sinu … sledi molitev  O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. (To molitev molimo tudi po vsaki desetki po Slava Očetu in Sinu…) Spet zmolimo Oče naš.  Sledi mu desetkrat Zdrava Marija. Na koncu vsake zdravamarije dodamo »skrivnost« posamezne desetke (npr. pri 1. desetki veselega dela: »ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela«). Tisti, ki molijo z nami, nadaljujejo: Sveta Marija,…  Šesto desetko molimo – za verne duše v vicah: »ki naj se usmili vernih duš v vicah«. Za zaključek zmolimo še molitev Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica in znane večerne molitve.
KAKO MOLIMO ROŽNI VENEC?

 

  1. VESELI DEL (molimo ga v ponedeljek in soboto)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.   Slava Očetu.

 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.                        Lk 1, 26-38
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.              Lk 1, 39-45
3. ki si ga Devica rodila.                                                             Lk 2, 4-7
4. ki si ga Devica v templju darovala.                                     Lk 2, 22-24
5. ki si ga Devica v templju našla.                                           Lk 2, 46-50

 

 

  1. SVETLI DEL (molimo ga v četrtek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.   Slava Očetu.

 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je bil krščen v reki Jordan.                                               Mt 3, 13-17
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.                          Jn 2, 1-12
3. ki je oznanjal božje kraljestvo.                                             Lk 8, 1-15
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.                                Mt 17, 1-9
5. ki je postavil sveto evharistijo.                                            Lk 22, 14-23

 

 

  1. ŽALOSTNI DEL (molimo ga v torek in petek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.      Slava Očetu.

 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je za nas krvavi pot potil.                                                  Lk 22, 39-46
2. ki je za nas bičan bil.                                                              Mt 27, 24-27
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.                                           Mt 27, 27-30
4. ki je za nas težki križ nesel.                                                  Mr 15, 20-23
5. ki je za nas križan bil.                                                             Jn 19, 25-30

 

 

  1. ČASTITLJIVI DEL (molimo ga v sredo in nedeljo)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.      Slava Očetu.

 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal.                                                                Mr 16, 1-7
2. ki je v nebesa šel.                                                                    Apd 1, 6-11
3. ki je Svetega Duha poslal.                                                     Apd 2, 1-4
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.                                         Lk 1, 46-55
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.                                  Raz 11, 19- 12,1

Kategorije: Novice

p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193