NEDELJA

Jezusov krst

13.01.2019

06.45 Za žive in + farane
08.00 Za + Marijo Ploj, obl.
10.00 Za + Antona Kocbek, obl. in Frido ter Stanka Polič
PONEDELJEK

14. december

 
06.45 Za + Marijo Robnik, obl. in Janka ter + iz družin. Robnik-Korošec
06.45 Za + Veroniko Herzog
TOREK

15. januar

 
06.45 Za + Antona Pilinger
06.45 Po namenu
SREDA

16. januar

 
06.45 Za + Mirka Vrbnjaka
06.45 Za + Gungl Ernesta
ČETRTEK

17.. januar

 
06.45 Za + Ivano Pirš
06.45 Za + Karla Dvoršaka
PETEK

18. januar

 
06.45 Za + Apolonijo Cmour
06.45 Za + Antonijo Budja
SOBOTA

19. januar

 
06.45 Za + Marjana Kralja
06.45 Za + Maksa Dvoršaka
2.

NEDELJA

med letom

20. januar 2019

06.45 Za žive in + farane
08.00 Za + st. Kranfogl, obl., brata Branka in st. Kocbek
10.00 Za + Žekš Franca, obl. in Marijo