OZNANILA

Cvetna nedelja – A

05.4.2020

Godovi v tem tednu:

Ponedeljek: Irenej iz Srema, škof, mučenec

Torek: Aleksander, mučenec

Sreda: Maksim in Timotej, mučenca

Veliki četrtek: Maksim Aleksandrijski, škof

Veliki petek: Dmnij (Domen) škof, mučenec

Velika sobota: Stanislav, škof, mučenec

Velika noč:Julij I. papež

Prišla je nova šrtevilka Družine. Verski tisk vzemite na klopi pred pisarno. Nekateri še niste vzeli Ognjišča in Mavrice.

Škofje prosijo Radio Ognjišče in TV Exodus, TV nova 24, da v svojem programu, v času svetega tridnevja, vernikom omogočita spremljanje neposrednega prenosa svete maše.

Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

 

CVETNA NEDELJA, 5. papril 2020

Tudi na cvetno nedeljo bodo svete mađše in blagoslov presmecev brez navzočnosti vernikov. Vi sami (oče ali mati; dedek ali babica) jih boste blagoslovili v vaših domovih. Najprej skupaj zmolitev Očenaš, nato eden prebere naslednjo molitev: »O Bog, vatezaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prođšnje. Danes zzečenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristudsu, našem Gospodu.« Nato poškropite presmece z blagoslovljeno vodo.

Povabljeni ste, da sveto mašo spremljate na TV SLO 1, predvidoma ob 11.30.

VELIKI ČETRTEK, 9. aprila 2020

Ta dan je spomin zadnje večerje, postavitve svete maše in duhovništva ter nove zapovedi ljubezni: »Kakor sem vas jaz ljubil, se ljubite tudi vi!«

Slovesna večerna maša bo ob 19. uri. Povabljeni ste, da se priidružite v duhu. Ob obžjem grobu vedno molimo za nove duhovne poklice ob božjem grobu, zato doma zmolite rožni venec (vsaj desetko) za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu ali pa spremljate sveto mašo po medijih.

VELIKI PETEK, 10.aprila 2020

Obredi velikega petka bodo ob 19. uri brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka. Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje (prim. Missale Romanum, str. 314, št. 13).

  1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
  2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
  3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

Povabljeni, da zmolite žalostni del rožnega venca oziroma križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče) in spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).

Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

VELIKA SOBOTA, 11. april 2020

Škofje so določili, da župniki opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo.

Blagoslov velikonočnih jedil, iz naše cerkve, boste laghko spremljali ob 10. uri in sicer preko fb in na BK TV.

Slovenski škofje vabijo vernike, da pripravijo velikonočna jedila in določili, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu (TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00 ).

Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovite velikonočna jedila.

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočna vigilija (slovesna maša) bo ob 19. uri brez vernikov. Verniki ste povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih preko radia Ognjišče ali TV programov.

Vstajenjske procesije letos odpadejo.

Verniki povabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

 Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

VELIKA NOČ, 12. april 2020  

Ob 8.00 zvonijo zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje vabijovernike, da se ob 8.00 zberejo k velokonočnemu zajtrku in zmolijo naslednje:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Ob 10. uri prenos velikonočna maše iz naše cerkve preko fb in BK TV