29.

NEDELJA

misijonska

20. oktober 2019

06.45

Za žive in + farane

08.00

Za + Novak Jožefa, obl. in Marino

10.00

Za + Klaro Rus, obl. in Vincenca

PONEDELJEK

21. oktober

 

06.45

Za + Adolfa in Ivanko Pirš ter Maksa in Davida Kurnik

06.45

Za + Antona Pilinger

TOREK

22.oktober

 

06.45

Za + Marijo Vrban

06.45

Po namenu

SREDA

23. oktober

 

06.45

Za + Gungl Ernesta 

06.45

Za + Pavlas Ivana

ČETRTEK

24. oktober

 

06.45

Za + Alfonza in Justino Ružman ter hčerko Tinico

06.45

Za + Marijo Škrlec

PETEK

25. oktober

 

06.45

Za + Rozalijo Trojner, 10. obl.

06.45

Za + Jožefa Opeka

SOBOTA

26. oktober

06.45

Za + Roškar Karla, 10. obl.

06.45

Za + Jožico Polič, obl., Jožefa, obl. in 2 + starše

30.

NEDELJA

žegnanska

med letom

27. oktober 2019

06.45

Za žive in + farane

08.00

Za + iz družine Kukovec in po namenu

10.00

Za + Amalijo in Stanka Kurbos