2.

NEDELJA

med letom

19. januar 2020

06.45

Za žive in + farane

08.00

za + Franca Žekš, obl.

10.00

Za + Kristino Vogrin, obl.

PONEDELJEK

20. januar

 

06.45

Za + Nežo Jakopec, Franca in Terezijo Živko ter sorodnike

06.45

Za + Ernesta Gungl

TOREK

21. januar

 

06.45

Za + Barbaro Ornik, obl.

06.45

Za + Karla Dvoršak

SREDA

22. januar

 

06.45

Za + Franca Hochtl, obl.

06.45

Za + Julijano Simonič

ČETRTEK

23. januar

 

06.45

Za + Marijo in Janeza Peserl

06.45

PETEK

24. januar

 

06.45

Za + Jožefa Opeka

06.45

SOBOTA

25 januar

 

06.45

Za + Pavlas Ivana

06.45

3.

NEDELJA

med letom

26. januar 2020

06.5

Za žive in + farane

08.00

Za + Antonijo in Franca Škrlec

10.00

Za + Marico Ploj, obl.