2. POSTNA NEDELJA

17. marec 2019

06:45

Za Žive in + farane

08:00

Za + Janeza Selinšek, obl. 

10:00

Za + Marijo Ploj iz trga, obl.

PONEDELJEK

18. marec

06:45

Za + Anico in Slavka Prebevšek, oba obl.

06:45

Za + Frančiško Štumberger

TOREK

Sv. Jožef

19. marec

06:45

Za + Marijo in Konrada Fras in Alojza, vsi obl.

08:00

Za + Marijo Rep, obl. in Štefanijo Fras

10:00

18:00

Za + Janeza in Jožefo Golob, obl.

Za + Maksa Dvoršak

SREDA

20. marec

06:45

Za + Ireno Heric, 30. dan

06:45 Za + Marijo in Ivana Peserl

ČETRTEK

21. marec

06:45

Za + Zofijo Vrabel

06:45

Za + Marijo in Jožefa Perko

PETEK

22. marec

06:45

Za + Jožefa Majerič, obl.

18:00

Za + Bredo Harl, 30. dan

SOBOTA

23. marec

06:45

Za + Štefana Ilec, obl.

06:45 Za + Marijo Hoja, obl., Milana in Vlada Kavčič

3. POSTNA NEDELJA

24. marec 2019

06:45

Za žive in + farane

08:00

Za + Alojza in Cecilijo Gregorec in Marijo Žekš

10:00

Za + Marijo Ploj