Sv. Trojica, 17. 3. 2019

ZAPISNIK

seje ŽPS, ki je bila v nedeljo, 17. 3. 2019, ob 19. uri, v prostorih samostana Sv. Trojica v Slov. goricah.

Navzočih je bilo 19 članov: Alojz Žekš, Janko Kocbek, Jože Hojs, Feliks Trojner, Milan Muhič, Matej Emeršič, Anita Pavkovič, Anja Vračič, Andreja Selinšek, Ivanka Kraner, Ida Švarc, Marjana Rojko, Marija Kraner, Darja Šuta, Milan Šrumpf, Olga Žel, Milan Anžel, p. Damjan Vračko, p. Bernard Goličnik

Opravičilo se je 6 članov: Fanika Družovec, Franc Ploj, Heliodor Cvetko, Jožica Cvetko, Tatjana Klobasa, Sandi Divjak.

DUHOVNI DEL

Sejo smo začeli z molitvijo za Cerkev na Slovenskem, za družino, duhovne poklice in k Svetemu Duhu. V temi za duhovno poglobitev smo razmišljali o služenju in oblasti pri našem delu v župniji. Prisluhnili smo odlomku, kjer papež Frančišek opozarja, da je »skušnjava hlepenja po oblasti na tak ali drugačen način prisotna tudi v naših župnijskih občestvih. Tudi pri najbolj prizadevnih župnijskih sodelavcih. Izraža se na različne načine. Kdor ji podlega, v ospredje vedno znova postavlja sebe, svoje delo in žrtvovanje za župnijo. Zdravilo za to bolezen je le eno: zavedanje, da je resnično napredovanje le tisto, ki nas dela bolj podobne Jezusu. Gospodova pot je njegovo služenje: tako kot je On služil, moramo mi iti za Njim po poti služenja«.

Kadar razmišljamo o dobrem voditelju, se moramo vprašati ali sem služabniški ali samovoljni voditelj? Če hočemo biti dobri voditelji, moramo tako kot je to storil Jezus, postaviti korist drugih ljudi pred svojo. Postati moramo služabniki. Tak voditelj bo znal najti modre sodelavce in jih pritegnil k sodelovanju za skupno dobro.

V razpravi, ki je sledila smo razmišljali o področjih, kjer so še vedno odprte možnosti, da laiki pomagajo župniku. Oblikovali smo naslednji seznam:

 • pri faranih je dobrodošla zavest, da sami pogledajo, kje je potrebno kaj postoriti,
 • urejanje okolice samostana (pihanje listja, košnja trave, zalivanje rož),
 • obhajanje/delivec sv. obhajila,
 • stalni diakon,
 • učenje verouka,
 • voditeljski par zakonske skupine,
 • voditelj ministrantov,
 • mladinski verouk,
 • mlad zakonski par, ki bi v župnijo pritegnil tudi nove družine, ki so se priselile (organizacija kakšnega spoznavnega dogodka, ki bi mlade družine pritegnil k druženju, sodelovanju …).

BRANJE IN SPREJETJE ZAPISNIKA ZADNJE SEJE

Zapisnik je bil prebran in soglasno sprejet.

OVREDNOTENJE

 • Obreda pepeljenja se na pepelnično sredo udeleži zelo malo ljudi. S tem, da obred pepeljenja omogočimo tudi na nedeljo po pepelnični sredi, dosežemo več ljudi. To bomo ohranili tudi v prihodnje.
 • Naslov letošnje postne akcije za osnovnošolce je Radi smo ob Jezusu, Dobrem pastirju. Otroke želimo spodbuditi, da bi radi prihajali k sv. maši. Ob tej priložnosti smo kip Jezusa Dobrega pastirja postavili pred oltar.
 • Duhovna obnova za bralce Božje besede bo v sredo, 10. 4. 2019, ob 19. uri.
 • Zahvala skupini članov ŽPS, ki je v domu za ostarele v Lenartu, za stanovalce vodila molitev križevega pota.
 • Barvanje oken na zahodni strani samostana ne spada v garancijo.

REDNO PASTORALNO DELO

 • V nedeljo, 24. 3. 2019, ob 14. uri, se bomo udeležili Halasovega križevega pota v Hotizi. Tja se bomo odpravili z osebnimi vozili. Odhod iz cerkvenega dvorišča bo ob 13.15.
 • Dekanijski križev pot za lenarško in jareninsko dekanijo bo v nedeljo, 7. aprila, ob 15. uri.
 • Križev pot za osnovnošolce, njihove starše, dedke in babice bo v petek, 12. aprila, ob 19. uri.
 • Seja ŽPS v mesecu aprilu bo v nedeljo, 7. aprila, ob 19. uri.

GOSPODARSTVO

 • Podjetje Eling Apače, d. o. o., je opravilo meritve strelovoda. Strelovod je zanesljiv, certifikat je veljaven 4 leta.
 • Na podstrešju bo treba dokončati električno napeljavo.

RAZNO

 • Pater Bernard je člane ŽPS seznanil, da je Turistično društvo v najem vzelo parcelo ob brunarici pri jezeru. Najemnina znaša 1 evro letno.
 • Dve parceli sta namenjeni prodaji.
 • Podan je bil predlog, da bi molitev križevega pota v cerkvi spremljali sede. Prav je, da se pri molitvi stoji, če pa kdo ne more, lahko sedi.

Sejo smo zaključili ob 21.10.

                                                                                                                    Zapisala: Anja Vračič

Kategorije: Novice

p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193