ZAPISNIK

seje ŽPS, ki je bila v nedeljo, 10. 12. 2017, ob 19. uri, v prostorih samostana Sv. Trojica v Slov. goricah.  Navzočih je bilo 14 članov: p. Damjan, Franc Ploj, Jože Hojs, Alojz Žekš, Janko Kocbek, Feliks Trojner, Anja Vračič, Andreja Selinšek, Darja Šuta, Cilika Jager, Ivanka Kraner, Marija Kraner, Milan Šrumpf, p. Bernard.  Opravičilo se je 10 članov: Jožica Cvetko, Heliodor Cvetko, Marjana Rojko, Fanika Družovec, Tatjana Klobasa, Ida Švarc, Milan Anžel, Doroteja Anžel, Matej Emeršič, Ivan Kukovec.

DUHOVNI DEL: Sejo smo začeli z molitvijo za Cerkev na Slovenskem, za družino, duhovne poklice in k Svetemu Duhu. V temi za duhovno poglobitev smo razmišljali o molitvi v družini. Družina je prva šola molitve, vsaka pa ima svoj način molitve. Za starše je pomembno, da molijo skupaj z otroki, še pomembneje je, da otroci odrasle vidijo moliti. Svoja razmišljanja smo strnili v tri točke, na katere se bomo oprli pri nadaljnjem delu: 1. vztrajajmo in bodimo zgled molitve, 2. molimo tudi za tiste, ki ne molijo, 3. povabimo k molitvi.

BRANJE IN SPREJETJE ZAPISNIKA ZADNJE SEJE: Zapisnik je bil soglasno sprejet.

OVREDNOTENJE

 • Na praznik sv. Štefana bo v naši cerkvi češčenje Najsvetejšega. Najsvetejše bo izpostavljeno ob 6.30 in nato med mašami. Za molitev bodo poskrbeli člani Frančiškove družine.
 • Blagoslov domov v okraju Sv. Trojica – okolica bo potekal dva dni.
 • Stolnina se bo pobirala na starega leta dan in ostane enaka kot prejšnje leto, to je 12 evrov.
 • Praznovanje godu sv. Miklavža je bilo uspešno.
 • Zahvala vsem, ki so sodelovali pri izdelavi in postavitvi velikega adventnega venca na hribčku pri kostanju. Potekala je tudi delavnica izdelovanja adventnih venčkov za otroke.

REDNO PASTORALNO DELO

 • Smreke za okrasitev cerkve bo daroval Izidor Ploj.
 • Otroška polnočnica bo ob 17. uri. Pol ure pred pričetkom sv. maše, ob 16.30, bo kratek program.
 • Za uvode pri polnočni maši poskrbi liturgična skupina.
 • Na praznik sv. Štefana bo pri 8. maši blagoslov kolednikov. Zvečer bo božični koncert, ki ga pripravlja župnijski pevski zbor. Pregledali in potrdili smo seznam razporeda blagoslovov domov.
 • Sejo smo zaključili ob 21. uri.                                                                                                                    
 • Zapisala: Anja Vračič
Kategorije: +

p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193