Po cerkveni statistiki je v preteklem desetletju število katoličanov upadlo za šest odstotkov

5. januar 2016 ob 16:49,
zadnji poseg: 5. januar 2016 ob 17:03
Ljubljana – MMC RTV SLO

Število katoličanov v Sloveniji in drugod po Evropi upada, kaže cerkvena statistika. Kljub temu pa v svetovnem merilu število katoličanov narašča.

V poročilu Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2015 je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2014 1.523.040 katoličanov, kar predstavlja 73,8 odstotka vseh prebivalcev. To število je sicer znatno večje od števila, zapisanega v uradnem popisu prebivalstva iz leta 2002, ko se je za katoličane izreklo 57,8 odstotka prebivalstva.

Glede na cerkveno statistiko pa je število katoličanov v zadnjih 10 letih upadlo za šest odstotkov, kar se odraža tudi pri številu krstov. V zadnjem desetletju je število krstov upadlo za 12 odstotkov. Krščenih je sicer 60 odstotkov vseh rojenih otrok. Poleg krstov se je znižalo tudi število prvih obhajil in birm. Po drugi strani pa se povečuje vpis v katoliške šole in vrtce.

Občutno je upadlo tudi število cerkvenih porok, saj se cerkveno poroči 40 odstotkov vseh civilno poročenih parov. Upada tudi število duhovnikov, a se je na drugi strani povečalo število laikov, ki prevzemajo vlogo pomočnikov.

Sicer tudi drugod po Evropi in Severni Ameriki število katoličanov bodisi ostaja na enaki ravni bodisi nekoliko upada. V svetovnem merilu pa je bilo po podatkih Svetega sedeža leta 2013 1,25 milijarde katoličanov, kar je 25 milijonov več kot leto poprej. Naraščanje števila katoličanov najbolj izstopa v Afriki in Južni Ameriki.

V Sloveniji ima Cerkev sicer 785 župnij, ki jih vodi okoli 1.050 duhovnikov in 11 škofov. Cerkev ima v lasti 2.901 objekt, med katere sodijo cerkve, kapele in znamenja. Glavni vir prihodkov so prispevki vernikov, v okviru Cerkve pa deluje tudi Slovenska karitas, ki je leta 2014 razdelila za okoli 10 milijonov evrov pomoči.

 

Kategorije: Novice

p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193