Novo leto  – dan miru – C  – Marija, sv. Božja Mati

01.01.2019

Pastoralna statistika za leto 2018:

Krstov je bilo 30: 13 deklic in 17 dečkov; 18 iz naše župnije in 12 od drugod

Porok je bilo 9: 4 domače in 5 od drugod

Ob prvih petkih sva obiskala 15 ostarelih in bolnikov, 5 pa občasno v domu Svostarelih v Lenartu. .

Pogrebov je bilo 23; umrlo je 13 žensk in 10 moških.  Previdenih je bilo 9.

V preteklem letu je torej bilo več pogrebov kot krstov.

Z svetim bolniškim oljem je bilo maziljenih 11 faranov. Všteti niso naši farani, ki so se dali maziliti na dekanijskem srečanju ostarelih in bolnikov.

Prvo sveto obhajilo je prejelo 15 otrok: 8 deklic in 7 dečov

Zakrament svete birme je prejelo 33 mladostnikov: 14 deklic in 19 dečkov.

Obhajil je bli razdeljenih 14.450.

 

Po župnijah sva pastoralno pomagala 26 krat.

Verski tisk: 49 je bilo naročenih na mesečnik Ognjišče; 21 na tednik Družino, 4 na Mohorjeve knjige, 2 na Mohjorjev koledar, 3 na Mavrico, 1 na revijo najst in 2 na Misijonska obzorja. Všteti niso tisti, ki imajo verski tisk naročen po pošti.

Nedeljnike smo šteli dvakrat v letu 2018: v marcu smo jih našteli 268: 86 mških, 128 žensk in 42 otrok; v novembru pa 262 od tega 86 moških, 119 žensk in 57 otrok.

 

Opažanja: Štvilo nedeljnikov upada iz leta v leto. Leta 2010 smo našteli 430 nedeljnikov. Ko nedko umre se pogosto zgodi, da ostane stol v cerkvi nezaseden. Poddobno se dogaja z naročniki za verski tisk. Drastično je upadlo število naročnikov na Mohorjeve knjige. Le redki še berejo knjige.

Zadnja leta se povečuje število rojstev, oziroma krstov. Poroke so v rahlem porastu. Večina se jih odloči po nekaj letih skupnega življenja, ko imajo že enega ali več otrok. Majhen procent se jih odloči samo za civilno poroko.   Povečuje pa se število parov, ki živijo v zunajzakonski skupnosti.

Kar pregovorno je že, da je postal zakrament svete birme »zakrament odpada od vere«, oziroma zakrament odtujitve od domače cerkve. Običajno so to otroci staršev, ki versko zanemarjajo svoje otroke in ne čutijo pripadnosti župniji..

V župniji je dejavnih več malih občestev, katerih število se je v zandjih letih povečalo. Ta »gorčična semena«, »male črede«, Bogu in Cerkvi zveste in predane družine in posamezniki, so velikonočno upanje za našo župnijo.

Naš program v letu 2019: ne bomo razmišljali o množičnosti, bomo pa dajali prioložnost novim živim občestvom, v katerih bo posameznik ustvarjalno sodeloval in rasel v veri in človeških vrlinah.


p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193