Na VELIKI ČETRTEK se kristjani spominjamo Jezusove zadnje večerje. Ta dan je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. V stolni cerkvi bomo duhovniki pri posebni »krizmeni maši« obnovili svoje duhovniške obljube, nadškof pa bo posvetil sveto krizmo in blagoslovil krstno in bolniško olje. Sveta krizma in krstno olje se uporabljata pri podeljevanju zakramenta sv. krsta, samo sv. krizma pa pri podeljevanju sv. birme in sv. mašniškega posvečenja. Z bolniškim oljem duhovniki podeljujemo bolnim in ostarelim zakrament bolniškega maziljenja.

 Zvečer bomo v cerkvi praznovali sv. mašo v spomin Jezusove zadnje večerje, pri katerih je Gospod postavil sv. evharistijo in sv. mašniško posvečenje. Ponekod je navada, da duhovnik pri tej sv. maši umije dvanajstim možem noge, v spomin na to dejanje, ki ga je Jezus izvršil nad apostoli. Po končani sv. maši bomo Najsvetejše prenesli na stranski oltar v »ječo«, saj je moral Jezus noč med vel. četrtkom in vel. petkom preživeti v ječi v hiši velikega duhovnika. Zadržali se bomo še pri SKUPNI MOLITVENI URI.

 VELIKI PETEK je spominski dan Jezusove smrti na križu.To je edini dan v letu, ko se ne obhaja mašnih daritev. Oltarni prti v cerkvah so odstranjeni, prav tako drugo okrasje. Ta večer se v naših cerkvah obhaja posebna liturgija z besednim bogoslužjem, v katerem poslušamo eno najstarejših poročil o Kristusovem trpljenju in se udeležimo čaščenja svetega Križa. Celotno poročilo o sojenju in trpljenju Jezusovem je zapisano v pasijonu. Vzpon na mesto križanja pa je na 14 postajah ohranjen tudi kot križev pot, ki ga kristjani molimo skozi celoten postni čas. Eden najbolj znanih je križev pot v Koloseju v Rimu, ki ga vsako leto vodi papež in ga boste lahko spremljali na 2. programu Televizije Slovenije. Med bogoslužjem velikega petka so še slovesne prošnje vernikov in skupno sveto obhajilo. Po končani liturgiji bomo Sveto Rešnje Telo prenesli v Božji grob in ostali še pri SKUPNI MOLITVENI URI.

 VELIKA SOBOTA je dan tišine in tihega sočustvovanja ob mrtvem Jezusu,položenem v grob Jožefa iz Arimateje. Ves dan bomo častili mrtvega Gospoda pri molitvenih urah, razpored boste našli v nadaljevanju Oznanil. Na veliko soboto boste po stari navadi prinesli k »žegnu« jedila. Na velikonočno jutro se boste zbrali v krogu svojih družin in skupaj zaužili blagoslovljena jedila v spomin na Jezusovo velikonočno zmago.

 Velikonočno vigilijo (bdenje) bomo začeli ob 19. uri. Bogoslužje je sestavljeno iz blagoslova ognja, slovesnega prenosa velikonočne sveče, hvalnice ob velikonočni sveči, branja petih beril in psalmov iz stare zaveze,  mašne slave, mašne prošnje, berila iz nove zaveze, velikonočne aleluje, evangelija, pridige in nato krstnega bogoslužja, kar vsebuje  blagoslov krstne vode in obnovitev krstnih obljub. Sveta maša se bo nato nadaljevala po običajnem redu.

 VELIKA NOČ  je neprecenljivi dar Jezusove ljubezni do vseh nas. Od Jezusovega vstajenja dalje ima vsak, ki zaupa v Jezusa in živi po njegovem nauku, veliko upanje v smisel svojega življenja in smrti. Smrt ni več strašljiva neznanka, je samo hip do večnega življenja, v katerega nas bo poklical po naši smrti vstali Gospod.

OBREDI VELIKEGA TEDNA 2019 

Veliki ponedeljek, torek, sreda: možnost spovedi na domu (bolni-ostareli)

VELIKI ČETRTEK

  1. 00 križev pot (p. Damjan) in spoved: p. Bernard

19.00  sv. maša; molitvena ura pred ječo    (FSR)

VELIKI PETEK

7.00     križev pot (p Damjan) in spovedovanje p. Bernard (+ brevir)

19.00  obredi velikega petka( p. Damjan) molitvena ura (MLADINA)

VELIKA SOBOTA

7.00      izpostavitev Najsvetejšega p. Damijan (+ brevir)

19.00    velikonočna vigilija (p. Bernard)

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDI (križev pot, blagoslovi, češčenje)

8.-9. Zg. Verjane in Obrat:………………………………………………(p.  Bernard)

KP: Anja Jager Denar pobira: Franček Heric

9.-10. Sp. Verjane in Brengova: ………………………………………………(p.Bernard)

KP: Anžel-Kukovec                 Denar pobira: Milan Anžel

10.-11.Osek:……………………………………………………… (p. Damjan)

KP: Nada Duh, Matej Emeršič; ………………….……………….Denar pobira: Žekš Alojz

11.-12.   Sv. Trojic: za   +Perkove in Jakoba Ploj……(p. Damjan)

KP: Marjana Rojko        Denar pobira: Joško Hojs

13.-14. Zg. Senarska:.za vse + iz Zg. Senarske……(p. Bernard)

KP:  Ida Švarc z bralci             Denar pobira: Ida Švarc

14.-15.   Sp. Senarska: ………………………………………………………….(p. Bernard)

KP:  Anja Vračič……………………………………………………Denar pobira: Sandi Divjak

15.-16.  Zg. Porčič: ……………………………………………… ……..(p. Bernard)

KP:   Milan Šrumpf                Denar pobira:  Emil Novak

16.-17.  Porčič – vas………………………………………………….. (p. Bernard)

KP: Andrej Dvoršak ………….…………………………………Denar pobira: Muhič Milan

17.-18.   Gočova : ……………………………………………………….(p. Damjan)

KP: Selinšek – Vogrinec

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI PO VASEH:

10.30      pri Kocbekovem križu ( p. Bernard)

11.30      pri Steinfelzerjevi kapeli (p. Bernard)

14.00      pri Frasovi kapeli v Gočovi (p. Damjan)

15.00      pri Gunglovem križu v Gočovi (p. Damjan)

 

VELIKA NOČ: 6.30 Vstajenje, vstajenjska procesija in sv. maša.

 

Kategorije: I

p. Bernard Goličnik

GSM 031-257-193